ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведе близо 5.5% повече електроенергия през 2019 г.

254

Най-модерната въглищна централа в региона е постигнала средногодишна ефективност на сероочистване от над 97% и е осигурила над 8% от електричеството в България

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведе над 3.144 млн. MWh електроенергия през 2019 г. Това е с 5.5% повече спрямо 2018 г., показва анализ на производствените резултати на най-модерната въглищна централа в Югоизточна Европа, съобщиха от пресцентъра на централата.

През 2019 г. с работата си ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е осигурила около 8.3% от електроенергията, потребена на българския пазар. Централата е използвала близо 5.37 млн. тона лигнитни въглища от Маришкия басейн или с 3.3% повече спрямо 2018 г. С използването на въглища от „Мини Марица-изток“, които са единственият целогодишен български енергиен ресурс, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ допринася за енергийната независимост на България и гарантира трудова заетост за хиляди миньори в най-големите държавни мини у нас.

„Произведеното количество от двата блока на 690-мегаватовата мощност е в пълен синхрон с нуждите на електроенергийната система на България и подадените диспечерски графици.

През 2019 година най-високотехнологичната въглищна централа в страната е осигурила и пълния спектър от услуги за балансиране и управление в реално време на статичната и динамичната устойчивост на електроенергийната система на България. Благодарение на технологичната си гъвкавост ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ помага на страната ни да покрива изискванията за резерв за първично регулиране на ENTSO-E. Централата осигурява възможност и за вторично регулиране на системата. Всичко това за пореден път показва ключовото значение, което ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ има за енергийната система на България“, допълват от пресцентъра на централата.

В резултат на отговорното отношение към околната среда и внедрените модерни технологии през 2919-а най-екологичната въглищна централа в България е постигнала средногодишна ефективност на сероочистване от над 97%. За същия период ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е използвала над 421 540 тона варовик, необходим за процеса на сероочистване.

(СН)