ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ навърши 8 години от старта на търговската си експлоатация

100

За този период най-модерната у нас въглищна централа произведе над 28 млн. MWh надеждна електроенергия за България

Най-модерната въглищна централа в България – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, отбеляза в понеделник 8-ата годишнина от началото на търговската си експлоатация.

От 3 юни 2011 г. до днес двата енергоблока на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведоха бруто над 28 млн. MWh надеждна електроенергия за България. Това показва анализът на производствените резултати на най-високотехнологичната въглищна централа у нас. Произведената от нея електроенергия за периода се равнява приблизително на потреблението на 1 000 000 български домакинства за 8 години.

За 8 години ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ достигна 88.5% разполагаемост от над 37 млн. MWh. Централата е ключова за осигуряване сигурността на електроенергийните доставки и стабилността на българската електроенергийна система заедно с останалите два ТЕЦ-а от комплекс „Марица изток“.

Със своята 690-мегаватова мощност ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ допринася България да покрие изискванията на Европейската организация на операторите на електроенергийни мрежи ENTSO-E от резерв за първично регулиране. Поради своята висока технологичност тя е най-гъвкавата въглищна централа в България, осигурявайки голяма маневреност при диспечиране. През 2018 г. ЕСО е използвала централата 8200 часа в режим за първично регулиране и 13 700 часа във вторично регулиране. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ работи само с български лигнитни въглища, добити в „Мини Марица-изток“, като годишно използва 5-5.5 млн. тона, гарантирайки трудова заетост за около 2000 миньори.

В резултат на отговорното отношение към околната среда и внедрените модерни технологии ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ достига средногодишна ефективност на сероочистващата инсталация над 97%. Централата е проектирана така, че не може да произвежда електричество без работеща сероочистващата инсталация. Непрекъснатата работа на сероочистващата инсталация гарантира по-чист въздух и опазване на околната среда.

(СН)