С 2.97% е увеличена цената на тока за клиентите на EVN

243

В края на работния ден на 1 юли със свое решение No Ц-19 Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди нови цени на електрическата енергия за битови и небитови клиенти, присъединени към мрежа „ниско напрежение“ в Югоизточна България за следващия едногодишен ценови период. Те влязоха в сила от същия ден – 1 юли. Повишението е по-малко от посочените цени на тока в предварителния доклад на КЕВР, според който средното за страната трябваше да бъде 3.48%.

Според решението на енергийния регулатор крайните цени с ДДС за битови клиенти на EVN България са, както следва:

– Дневна тарифа 0.22238 лв. (с ДДС) /кВтч. Това е увеличение 2.97% спрямо досегашната цена от 0.21596 лв. (с ДДС) /кВтч;

– Нощна тарифа 0.12636 лв. (с ДДС) /кВтч. Увеличението също е с 2.97% спрямо досегашната цена от 0.12271 лв. (с ДДС) /кВтч.

За сравнение увеличението за клиентите на Енерго Про е 2.80%, а за клиентите на ЧЕЗ – 2.90%

Както при всяка смяна на цени информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2019 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2019 г. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане, уточняват от EVN България.

(СН)