С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Братя Кунчеви“

226

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Братя Кунчеви“, разположено на територията на област Стара Загора. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера – „Инермат“ АД, Стара Загора, промяна. От дружеството са мотивирали искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети, съобщиха от правителствения пресцентър.

Концесионният договор за находище „Братя Кунчеви“, където се добиват строителни материали – андезитови туфи, е сключен през 2006 г. за срок от 25 г. Договорът е бил в сила от 22 ноември 1999 г.!?.

С решението си от днес Министерският съвет е изменил и обхвата, и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора.

Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения, допълват от пресцентъра на МС.

(СН)