Съдът оневини младеж, потрошил шадраван насред Казанлък

114
. Момент от видеозаписа, който не бил приет по указания в НПК ред като веществено доказателство

Потрошилият на 21 януари 2018 г. шадраван насред Казанлък младеж е невинен и няма да бъде наказан, а само глобен, реши състав на Окръжен съд – Стара Загора, след жалба срещу постановена от районните съдии в Града на розите присъда, според която бившият вече ученик Александър А. трябва да положи 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото, да се среща периодично с пробационен служител година и половина и да има през същото време задължителна адресна регистрация по местоживеене.

До отмяната на част от постановената на 17 октомври м.г. първоинстанционна присъда се стигна, след като в хода на възивното производство станало ясно, че дискът с видеозаписа, запечатал случилото се през нощта на 21 януари, не е бил приет като доказателство по надлежния ред, указан от НПК. Липсвал подпис на полицай в протокола за приобщаване към веществените доказателства по казуса. Това правело записа негоден за ползване в хода на съдопроизводството, нещо, което не било сторено от съдиите в Казанлък.

В крайна сметка, след разпит на присъствалите на място съученици и връстници на Александър А. (по онова време дванадесетокласник от Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост), съдът в Стара Загора е решил, че той няма да носи наказателна отговорност за случилото се, а само административна: глоба в размер на 1000 лв. Стореното от него било по непредпазливост, а не умишлено. Освен това нанесените щети на община Казанлък, чиято собственост е бил потрошеният елемент, от 1 227 лв. вече били възстановени на 20 юни м.г.

В протокола от заседанието, проведено на 20 март т.г., но публикувано на 12 април, се чете: „При определяне размера на глобата съдебният състав отчете младата възраст на подсъдимия – малко след навършване на пълнолетие, критичното му отношение към извършеното, добрите характеристични данни и обстоятелството, че продължава образованието си, видно от представеното удостоверение от Нов български университет.

На мястото на потрошения от Александър А. фонтан има изграден нов, едва ли заплатените от вече студента пари са стигнали за това

Вярно е, че деянието е извършено след употреба на алкохол, но следва да се държи сметка и за специфичното младежко настроение на компанията след излизане от дискотеката, където свидетелите са се забавлявали. При това може да се счете, че действията на подсъдимия са били израз на това продължило настроение и нагласа за забавление. Именно тази нагласа е предпоставила и недобрата преценка на последиците от тези действия както по отношение на издръжливостта на конструкцията на фонтана, така и по отношение на собствената му безопасност.“

Случилото се през нощта на 21 януари 2018 година предизвика буря от обществено възмущение, стотици потребители на социалните мрежи настояваха за най-строго наказание на участниците във вандализма. Присъдата на първа инстанция също бе посрещната с недоволство заради сравнително лекото наказание. Решението на втора инстанция е окончателно и не подлежи на обжалване.

Христо ХРИСТОВ