Съветници от ДПС предлагат наредба за опазване на земеделската продукция в община Стара Загора

600
Общинският съветник от ДПС Мехмед Зейнел

Приемане на Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в община Стара Загора предлагат общинските съветници на ДПС Мехмед Зейнел и Юсни Ибрям. Точката ще бъде гледана на първо четене на предстоящата утре сесия на старозагорския парламент. Вносителите мотивират предложението си с необходимостта от подпомагане на пострадалите производители и изясняване на отговорността при такива инциденти на местната общинска администрация, кметовете и кметските наместници. „Има редица проблеми с опазването на селскостопанското имущество. В Закона за опазване на земеделските земи има много стари текстове, които размиват отговорността. Внесената от мен и Юсни Ибрям наредба цели да бъде предотвратено посегателството върху селскостопанско имущество. С този подзаконов нормативен акт искаме да урегулираме с по-голяма прецизност съществуващата нормативна база“, заяви пред „Старозагорски новини“ Мехмед Зейнел. По думите му наредбата ще бъде в помощ както на регистрираните земеделски производители, така също и на онези хора, които отглеждат продукция в дворовете си, но също са потърпевши.

Мехмед Зейнел изрази очакване в хода на дебатите да бъде оформено най-доброто и действащо решение, което ясно да регламентира отговорността на местната власт при подобни случаи на посегателство. „В началото на всеки един земеделски сезон администрацията ще трябва да насочва своето внимание и към полето, където също е належащо да бъде осъществяван контрол. За съжаление, в момента подобен тип посегателства много често не стигат до институциите, а продължават като физическа саморазправа“, коментира Мехмед Зейнел. Той все пак уточни, че проблемът с посегателството върху земеделската продукция и имоти не е масов за общината, но подобни проявления има в отделни населени места.

В дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет Стара Загора са включени над 90 точки. Старейшините ще разгледат предложение за създаване на Временна комисия за провеждане на избор на обществен посредник на община Стара Загора.

По време на сесията ще бъде разискван и проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на общината.

Ще бъдат гласувани още вътрешни компенсирани промени в разходната част на местния бюджет и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година. Общинският съвет ще приеме и отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2020 година.

Живко ИВАНОВ