Студенти-доброволци от Тракийски университет се обучаваха в Поморие

34

През отминалата седмица Поморие бе център на обучението на студентите от Тракийския университет, доброволци в Спасителния център на „Зелени Балкани“.

В крайморския град младежите участваха в работна среща „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци“, организирана от „Зелени Балкани“, в рамките на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“, по време на която се запознаха със значимостта на влажните зони и в частност Поморийското езеро, степента на проблема със замърсяването с отпадъци и картираните нерегламентирани сметища в района на лагуната, влиянието на морските течения за отлагането на отпадъците по крайбрежието, пилотно проучване и първи резултати от изследване съдържанието на микропластмаси във водите на Поморийското езеро и др.

Студентите-доброволци са имали възможност да посетят Поморийското езеро, както и Посетителския център на „Зелени Балкани“, намиращ се на самия му бряг, известен с богатото птиче разнообразие на влажната зона. На място студентите са се запознали с проблемите на езерото, а също и с интересни моменти от над 20-годишната работа на „Зелени Балкани“.

(СН)