Стартираха строителните дейности по изграждане на Академичен инфоцентър в ТрУ за близо 4.2 млн. лв.

46

Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков и зам.-кметът по строителство на Община Стара Загора инж. Янчо Калоянов поставиха днес началото на строителните дейности по изграждане на Академичен информационен център във висшето учебно заведение със символична първа копка.

Грубият строеж е започнал преди около 20 години, като първоначалната идея е била изграждане на библиотека: „Преди 7 години стартирахме този проект и тази сграда, планувана като библиотека, се преобразува в Академичен информационен център, който напълно да отговаря на новите изисквания. Нашият проект е одобрен за финансиране с безвъзмездна финансова помощ от МРРБ в размер на 3 милиона лева. За много кратко време се мобилизирахме и успяхме, с подкрепата на цялото ръководство на Община Стара Загора и най-вече на кмета Живко Тодоров, в подготовката на документацията, строителните книжа и обществената поръчка. Аз вярвам, че този център ще допринесе много за обучението на студентите, за научно-изследователската дейност и за бъдещето на университета. Ще направим всичко възможно заедно с изпълнителите да успеем и по-рано да пуснем обекта в експлоатация“, заяви ректорът на ТрУ.

На събитието присъстваха главният архитект на община Стара Загора арх. Виктория Грозева, общински съветници, представители на фирмата-изпълнител, ректорското ръководство, декани, преподаватели, студенти и медии.

Проектът съвместява функциите на академичен център за колективно обучение и наука с достъп до качествена научна литература и до електронни ресурси с отдалечен достъп с потенциал за развитие на дистанционно обучение.

Разработеният проект включва създаване на допълнително физическо пространство 4460.90 кв. м с четири надземни етажа: информационен блок с автоматизирани места за справки; изложбена площ; копирен център и дигитализация; семинарна зала; хранилища за каталози, учебници и периодика; фонд на свободен достъп и места за самоподготовка; заемна служба; информационен блок с компютърна зала; фоайе-рекреация; места за самоподготовка; четири кабинета; читалня за групово учене и работа; зала за семинари; помещение за самостоятелна работа и учене; лаборатория с физико-химично помещение; помещения за молекулярна биология и клетъчни култури, и за вирусна диагностика. В изградените помещения не се планира да се извършва стопанска дейност.

Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Той е на стойност 4 178 347 лв., от които европейското финансиране е 2 550 000 лв., националното – 450 000 лв., а съфинансирането от Тракийския университет – 1 178 347 лв.

Срокът на изпълнение е 24 месеца.

(СН)