Старозагорци напират за удостоверения за промяна на настоящ адрес

108
Липсата на удостоверения на собствениците на имоти извън Стара Загора беше сред причината за големите опашки по КПП-тата в съботния ден

В неделя са били подадени над 100 заявления

Административните бюра на територията на Стара Загора, както и кметствата в малките населени места в общината, приемат заявления за промяна на настоящ адрес на желаещи граждани всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа. В неделя – 22 март, са подадени над 100 заявления в град Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Общината. Най-много те са били в Административно бюро „Изток“. Сред желаещите да променят своя настоящ адрес е и мъж от Гърция.

За промяна на настоящ адрес заявителите е необходимо да предоставят един от следните документи: документ за собственост; документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственика, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

При извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица – кметът на общината или на населеното място, или определените от тях служители, извършват служебна проверка в регистъра за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява настоящ адрес, като се извършва и служебна проверка чрез отделите „Местни данъци и такси“ относно декларираните данни и собствеността на имота.

В помощ на гражданите публикуваме адресите и телефоните на административните бюра в Стара Загора:

АБ „Център“ – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ No 22, тел.: 042/602 859; 042/625 098; 042/625 098; 042/626 851;

АБ „Изток“, ул. „Ангел Кънчев“ No 70, тел.: 042/269 023; 042/268 072; 042/267 146;

АБ „Запад“, ул. „Княз Александър Батенберг“ No 19, тел.: 042/603 175; 042/645 117; 042/626 234;

АБ „Железник“, ул. „Младост“ No 29, тел.: 042/277 176; 042/279 198; 042/279 198;

АБ „Лозенец“, кв. „Лозенец“, площад „Победа“, тел.: 042/603 401;

АБ „Зора“, кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ No 7, тел.: 042/690 006;

АБ „Кольо Ганчев“, кв. „Кольо Ганчев“, ул. „Българско Възраждане“ No 21, тел.: 042/607 093.

(СН)