Старозагорско читалище преиздаде 205-годишна книга

70

Фототипно издание, придружено с осъвременен езиков текст на книга, написана преди 205 години и представляваща своеобразен пътеводител на Хилендарския манастир в Атон, издаде в навечерието на 24 май старозагорската Библиотека „Родина“. Това е най-старата възрожденска книга в каталога на библиотеката, която ще отбележи скоро 160-годишнината от създаването си.

Съставителството, редакцията и предговорът са дело на академик Иван Радев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, осъвремененият текст е дело на Ния Радева.

Пълното наименование на книгата е: „Краткое описание святия и преславния Лаври царския Хиландара Святой горе Атонской сущия“, издадена в Будим (днес Будапеща) през 1814 г. Книгата е написана и издадена „ради сербов и болгаров“ по искане и настояване на проигумена на манастира Кирил Михайлович, родом „от предели Филипополския“. Средствата за отпечатването е предоставил Мелетий Никшич, бивш архимандрит Студеничкий и настоящ Фенечкий. Тя е на църковнославянски език и представлява превъзходен пътеводител за Хилендарския манастир. 50 години по-късно в същия манастир Паисий Хилендарски написва знаменитата си „История славяноболгарская“. В онази отдалечена вече епоха манастирът е бил считан за български поради малкия брой на други монаси от Сърбия и Русия.

До откриването й във фонда на Библиотека „Родина“ тази книга не е фигурирала в родната библиография, още едно копие се пази в Мюнхен.

В каталога на „Родина“ има 239 възрожденски заглавия в общо 310 екземпляра. Летоброенето на библиотеката започва от 25 март 1860 г. с 51 тома книги, колкото е имало в тогавашното старозагорско Светиниколско училище, и с даренията на първите читалищни дейци.

Премиерата на фототипното издание ще бъде на 23 май.

Христо ДИМИТРОВ