Старозагорско читалище организира онлайн конкурс за оригинални мартеници

186

Старозагорското НЧ „Свети Климент Охридски – 1858 г.“ организира онлайн конкурс за изработване на оригинални мартеници. В него могат да вземат участие ученици, разпределени в три възрастови групи: I – до 7 години, II – от 7 до 14 години и III – над 14 години. Достоверността, художествената стойност и оригиналността на творенията ще са критериите за наградите.

Изпратените предложения трябва да са придружени с трите имена на автора, от кой клас и от кое училище е, както и име на класния ръководител.

Крайният срок за предаване на мартениците е 25 февруари.

(СН)