Старозагорски училища ще получат финансиране по национална програма

181
Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" ще получи близо четвърт милион лева по националната програма

Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“ в Стара Загора е одобрена и ще получи финансиране в размер на 245 000 лв. по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Старозагорската гимназия е била включена в края на 2020 г. в допълнителния списък на одобрените училища по Дейност 1, която предоставя финансиране в размер до 300 000 лв. Самото съкращение „STEM“ е абревиатура за природни науки, дигитални технологии, инженерно мислене и математика.

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Програмата финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка – до 50 000 лв., и голяма – до 300 000 лв.

Общо 14 училища от Старозагорска област са кандидатствали за финансиране по програмата. 7 от тях са одобрени.

По Дейност 1, която е до 300 000 лв., наред с „Лубор Байер“ средства ще получават СУ „Васил Левски“ в Гълъбово, както и СУ „Екзарх Антим I“ в Казанлък. По Дейност 2, до 50 000 лв., одобрени за финансиране са ПМГ „Никола Обрешков“ в Казанлък, XIII ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Стара Загора, както и Вечерното училище в Града на липите.

„Тази програма е една от добрите възможности за създаване на нови училищни центрове. С последните одобрени училища на практика програмата приключи“, заяви началникът на РУО Татяна Димитрова.

Живко ИВАНОВ