Старозагорските съветници подкрепиха днес един красив проект за Музей „Литературна Стара Загора“

515
Една от старозагорските гордости - Музей "Литературна Стара Загора", ще има и атрактивно външно пространство в близко бъдеще

С 42 гласа „За“ по време на днешното извънредно заседание на местния парламент общинските съветници подкрепиха предложение за предоставяне за безвъзмездно управление на Музей „Литературна Стара Загора“ за срок от 10 години на недвижим имот – публична общинска собственост, с площ 545 кв. м. Теренът е пешеходното пространство, заключено между източната фасада на Музей „Литературна Стара Загора“ и западната фасада на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“.

Община Стара Загора е подала проектно предложение „Литературна Стара Загора – убежище на Духа…“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 782 319.56 лева. Партньор по проекта е Международен литературен фестивал Берген.

Целта на проектното предложение е ревитализиране на пространството пред Музей „Литературна Стара Загора“ и внедряване на технологично-атрактивни и визуални средства.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 24 месеца след подписване на договора.

(СН)