Старозагорските съветници днес спешно ще решават за предоставяне на улично пространство на музей

488
Така трябва да изглежда на финала пространството пред входа на музей "Литературна Стара Загора", ако бъде спечелена сумата по проекта

В спешен порядък старозагорските съветници бяха призовани на извънредно заседание на ОбС днес от 17 часа, за да предоставят на музей „Литературна Стара Загора“ 545 кв. м улично пространство.

Предоставянето било необходимо, за да бъде утвърден проект, по който културният институт ще може да получи безвъзмездна финансова подкрепа в размер на 782 310 лв., в който си партнира с международен литературен фестивал Берген. Проектното предложение „Литературна Стара Загора – убежище на Духа…“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020, било подадено на 18 август, 3 месеца по-късно оценителите неочаквано съобщили, че ако до 19 ноември това улично пространство не бъде предоставено на музея, проектът просто няма да бъде разглеждан. Сумата, за която се кандидатства, ще бъде изразходвана за няколко дейности, сред които ревитализиране на пространството, изработване на сувенири, участие в международен фестивал и разкриване на две нови щатни бройки. Заседанието на съветниците ще се проведе онлайн, очаква се предложението да бъде прието.

Христо ДИМИТРОВ