Старозагорска фирма създаде уникална технология за производство на „зелена“ енергия от въглища

1310
Професор Ганев по време на презентацията пред старозагорските медии

Тя е без аналог в световната практика, съвпада с изискванията на „Зелената сделка“ на ЕС и може да гарантира бъдеще на „Марица изток“

Нова уникална технология за термично разлагане на лигнитни въглища с вакуумна високотемпературна пиролиза до средноенергиен газ и плазменото му преобразуване в метан създаде старозагорската фирма „ЕлфиТех“ ООД. Внедряването й ще намали с 60% вредните емисии от въглероден диоксид, които се отделят при изгарянето на лигнитни въглища, без да доведе до увеличаване на цената на произвежданата ел.енергия. Новата технология, плод на дългогодишен труд на старозагорска фирма, съответства на механизмите на протокола от Киото и на „Зелената сделка“, която заплашва закриването на въглищните централи и ликвидиране на въгледобивното дружество „Мини Марица изток“.

Новата технология беше представена днес пред медиите от управителя на „ЕлфиТех“ проф. Жеко Ганев, ден след като на фирмата е възложено проучване за приложението й в най-голямата българска въглищна централа – ТЕЦ „Марица изток 2“.

Пиролизната инсталация на „ЕлфиТех“ ООД

Технологията е без аналог в световната практика, твърди проф. Ганев. Тя стъпва на известни и използвани до момента методи за абсорбиране на СО2, но старозагорското откритие го превръща в горим газ. Това само по-себе това е революционно решение, тъй като към момента европейската и световна практики се свеждат до „складиране“ на уловения СО2 на стотици метри дълбочина в земните недра или във водни басейни. „На практика създадохме нов абсорбер, който задържа в пъти повече въглероден двуокис. Това става възможно чрез съединения, които се основават на етани. Чрез комбинацията на два етана ще можем да получим абсорбер, който задържа целия обем генериран въглероден двуокис и по този начин вредните емисии от дейността на един централа като ТЕЦ „Марица изток 2“ ще спаднат с 60%. За целта създаваме една термична деструкция в два високотемпературни реактора. Всичко това е част от една нова инсталация, в която ще бъдат разлагани лигнитните въглища от „Маришкия басейн“. Такъв процес се осъществява за първи път по отношение на въглища, които са с ниско въглеродно съдържание“, подчерта проф. Жеко Ганев. Технологията вече е била изпробвана на по-малки производствени мощности в Австрия, където е показала изключителни резултати.

„Новият метод не води след себе си до промяна в начина на изгаряне на лигнитните въглища и произвеждането на електроенергия в ТЕЦ 2. Откритието ще спомогне за редуциране на въглеродните емисии на топлоцентралите у нас от порядъка на около 60%. По този начин произведената електроенергия на практика ще поевтинее, тъй като вече имаме допълнителен газ, който повишава енергийното състояние на средата и подобрява екологичната ситуация. Проектът в този си вид е възможен за реализация. Това, което мога да твърдя, е, че технологията е реализируема в подобни мащаби, екологична е и е предпоставка за производство на зелена енергия. Най-важното е, че с този технологичен метод всички топлоцентрали могат да продължат работата си спокойно, с което гарантираме използването на въглищните залежи на „Маришкия басейн“ за далечното бъдеще“, категоричен бе старозагорският професор .

Специалистът подложи на сериозна критика опитите на ЕК да наложи на страните-членки т.нар. „Нова зелена сделка“. Според проф. Ганев намеренията на ЕС ще се отразят негативно на перспективите за технологично израстване на Стария континент пред останалия свят. „Начинът, по който се залага намаляването на вредните емисии до 2050 г., просто не е ефективен. Силно се надявам, че нашата нова разработка ще бъде приета от Европа и няма да бъдат създавани спънки, защото тя наистина работи“, коментира проф. Ганев.

(СН)