Старозагорска детска градина представя книга с добри практики

73

Премиерата на книгата „Светът на детето“, издание на колектива на ДГ „Светлина“ – Стара Загора, ще се състои на 14 ноември от 14:00 часа във фоайето на Държавна опера – Стара Загора.

На 96 страници, в 4 раздела („Светът на детето“, „Детето и светът на възрастните“, „Детето и светът на изкуството“ и „Клубове“) се представят 20 иновативни практики на учители в детската градина.

„Основна цел на възпитателната работа, според иновативната авторска програмна система на ДГ „Светлина“, е социализацията на детето и превръщането му в личност. Според авторите на иновативната система целта, заложена в стратегията, определя и визията на „Личностно ориентираният модел за формиране на детската личност, който включва: Емоционално и психическо благополучие на здраво и щастливо дете, екология на детството, познавателно развитие на детето, формиране на социални умения, формиране на комуникативни умения, стимулиране на детската креативност“ – се казва в предговора на Йоанна Димитрова, директор на ДГ „Светлина“.

Книгата е написана под научното ръководство на доц. д-р Камелия Галчева от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, която от години консултира екологичното обучение на децата в „Светлина“.

Красивото издание е дело на Рекламна къща „Акром“, Рая Енчева е автор на илюстрациите, а Пламена Ганева – на графичния дизайн и дизайн авторско лого.

В книгата са описани интересни игри, сценарии за тържества, различни инициативи. Четивото е полезно за учители в детски градини, студенти по педагогика и преподаватели във ВУЗ.

(СН)