Старозагорка участва в среща на младежките центрове в Европа

40

Управителят на първия в България Международен младежки център в Стара Загора Весела Марева участва в годишната среща на Европейската платформа на младежките центрове със Знак за качество на Съвета на Европа. Двудневната работна среща е организирана от младежкия департамент на Съвета на Европа за обмен и споделяне на знания и опит в младежкия сектор. Форумът се провежда на 23 – 24 ноември в хибридна форма и в него участват над 30 експерти от 14 държави.

Весела Марева сподели информация за актуалната ситуация и предизвикателствата пред младежкия сектор при организирането и провеждането на дейности в хибридна среда. Тя подчерта изключителната подкрепа, която получава Международният младежки център от Община Стара Загора. За разлика от множеството младежки центрове в Европа, благодарение на институционалната подкрепа, която получава от страна на местната общинска администрация, ММЦ успява да осигури устойчивост както на персонала, така и на дейностите.

В рамките на срещата бе представен и напредъкът по изпълнението на дейностите на проекта „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

(СН)