Стара Загора ще е домакин на национално състезание за защита при бедствия и извънредни ситуации

71

На 27 юни от 9:00 часа в парк „Пети октомври“ в Стара Загора ще се проведе Националният етап на ХVII ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – 2019 г., съобщиха от пресцентъра на Общината.

Представителни отбори от всички области ще премерят сили, като демонстрират знания, умения, съобразителност и бързина за действия при земетресение, наводнение, пожар, химическа авария и оказване на първа долекарска помощ.

Инициативата е част от Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019 г. Организатор на проявата е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, и Национален дворец на децата – МОН, в партньорство с Община Стара Загора и местния Български червен кръст. Целите на състезанието са свързани с проверка нивото на придобитите от учениците знания и навици за действие при кризисни ситуации, работа в екип при възникването им и оказването на взаимопомощ.

(СН)