Стара Загора търси заем от 13.4 млн. лева за реконструкция и модернизация на значими сгради

96
С изцяло променена визия ще бъде съществуващият в досегашния си вид от 1959 година Летен театър в старозагорския парк "Митрополит Методий Кусев", който разполага с около 3 000 седящи места

Два заема с общ размер от 13.4 млн. лв. възнамерява да изтегли община Стара Загора, за да финансира проекти за рeконструкция и модернизация на някои от най-значимите си сгради и съоръжения, съобщи кметът Живко Тодоров.

Той е отправил покана за публично обсъждане на намеренията си, от което става ясно, че ресурсът ще бъде търсен от Обединение „Фонд за устойчиви градове“, от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“.

До 6.9 млн. лв. възнамерява да вложи Общината за ремонти и реконструкция на намиращия се в парк „Митрополит Методий Кусев“ Летен театър и сградата на Драматичния театър „Гео Милев“ в центъра на града.

Останалите 6.5 млн. лв. ще бъдат за въвеждането на мерки за енергийна ефективност в две от училищата: „Христо Ботев“ и „Васил Левски“.

Срокът за погасяване на кредита е до 180 месеца, източник на средствата за погасяване на главницата са от собствените приходи на Общината. За обезпечение ще бъде учреден особен залог върху настоящи и бъдещи вземания.

Христо ДИМИТРОВ