Стара Загора посреща 2019 г. с подписан колективен трудов договор в образованието

139

Стара Загора ще влезе в идната година с подписан общински колективен трудов договор, касаещ образователната сфера. Това съобщи Иванка Сотирова – зам.-кмет на Община Стара Загора. След поредица от разговори до подписването на документа се е стигнало както от страна на детските градини, така и на учебните заведения, които се намират на територията на общината.

В колективния трудов договор за 2019 г. е заложено 20% увеличение на заплатите на учителите. Наред с това те ще ползват 2 допълнителни дни отпуска около 24 май, а класът прослужено време остава 1.2%. Ръстът в заплащането на педагозите бе сред основните акценти в програмата на настоящото правителство. След миналогодишното увеличение с близо 15% предстоящото от 1 януари неминуемо ще направи учителската професия по-привлекателна за младите хора в страната. При една от последните си визити в Стара Загора министърът на образованието Красимир Вълчев обяви, че преклонната възраст в сферата на образованието е един от проблемите, за които трябва да бъде намерено решение.

Увеличението на заплатите обаче поставя въпроса за изпълнението на бюджета във всяко едно учебно заведение. Точно поради тази причина от Съюза на работодателите в средното образование в Република България на местно ниво не са дали своето съгласие за заложените параметри. Това разкри за медията ни Марияна Пенчева – представител на организацията и директор на СУ „Максим Горки“. Тя посочи част от мотивите, стоящи зад отказа от подписването на колективния документ. „Коефициентът за прослужено време се запазва 1.2 пункта. Това е проблем, защото немалка част от учителите са с дълъг трудов стаж. На второ място идва допълнителната отпуска в размер на 2 дни. Учителите и сега разполагат с 56 дни платен отпуск, който в рамките на летния сезон обаче не може да бъде използван нацяло. Това налага взимането на дни в рамките на учебната година, което задължава нас, директорите, да търсим заместници. Сами разбирате, че това са допълнителни разходи. Наред с това има увеличение и на сумите по класно ръководство и работа с деца със СОП, което е нов разход за бюджета на едно учебно заведение“, отбеляза Марияна Пенчева. По думите й направените от директорите отчети на база новите стандарти, в които влиза и 20% увеличение в заплатите, показва, че от годишния бюджет на едно учебно заведение огромна част ще отива за заплати и осигуровки на персонала, като в това число се смята и увеличението на минималната работна заплата за непедагогическия персонал. „Ако трябва да говоря конкретно за ръководеното от мен учебно заведение, малко над 94% от бюджета му е ангажиран с покриването на заплатите и осигуровките на учителите за 2019 г. В средищните училища по селата показателят е дори по-висок. Големият проблем е, че училищата, за разлика от детските градини, имат фиксирани параметри на своите бюджети. С остатъка от средствата ние сме длъжни да подсигурим учебния процес, в което влиза заплащането на ток, вода, парно, интернет и текущи ремонти“, отбеляза Пенчева. Така или иначе обаче на централно ниво синдикалните организации и МОН сложиха своите подписи под колективния трудов договор, който дава надежда на българския преподавател, че трудът му ще бъде по-добре оценен.

Живко ИВАНОВ