Стара Загора отново е във фокуса на дигиталната трансформация

140

На 12 октомври ще се проведе информационен семинар на тема „Готовност на регионите за дигитална трансформация – ролята на публичния и частния сектор“, организиран от Община Стара Загора, съвместно с Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии. Форумът, който е част от 19-ото издание на инициативата на Европейския съюз – Европейска седмица на регионите и градовете, ще се проведе през платформата ZOOM от 17:00 часа. Негов модератор ще бъде Нора Ишкова – изпълнителен директор на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии.

Във форума участие ще вземат още Ирина Рейес, член на кабинета на комисаря Мария Габриел, Христина Добрева – държавен експерт в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Илия Кръстев – председател на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии, и Илия Петров – регионален мениджър „Корпоративни клиенти“ към Виваком.

Семинарът има за цел да покаже ползите от дигитализацията за предоставяне на по-ефективни, устойчиви и приобщаващи градски услуги и среда, ориентирана към гражданите и бизнеса. Основните елементи за това как дигитализацията може да бъде приложена на местно ниво и готовността на Стара Загора за подобна трансформация в контекста на „Зелената сделка“ ще бъдат представени от Росица Райкова – началник-отдел „Инвестиции“ в Общината.

Подобен форум се състоя присъствено миналия месец в Стара Загора.

Регистрация за семинара на 12 октомври може да се направи на линк: Readiness of regions for digital transition – role of the public and private sectors – knowledge city – 12INFO21542 (swapcard.com).

(СН)