Станционната градина до гарата ще бъде благоустроена с 4 млн. лв. европари

862
Първото редовно заседание на ОбС Стара Загора

Старозагорските съветници днес единодушно подкрепиха изпълнението на проекта

С пълно мнозинство Общински съвет Стара Загора днес подкрепи благоустрояването на Станционната градина до ЖП гарата. С вота си старейшините осигуриха устойчивото изпълнение на проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ в Стара Загора“, чиято стойност възлиза на 4 млн. лв., безвъзмездно осигурени по линия на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. По проекта ще бъде извършено обновяване на алеи, поставяне на пейки, изграждане на детски площадки, обществена тоалетна и сух фонтан. Паралелно с това ще бъде съхранена съществуващата растителност. В дискусията по точката част от съветниците призоваха за засилване на контрола по опазване на обществения ред в парка. Антон Андонов от ВМРО посочи, че паркът се ползва от проститутки и наркомани, което по думите му застрашава сигурността на хората в района. Друг старейшина разкритикува служителите на МВР и настоя да се засили физическата охрана от страна на общинската полиция. Трети пък изрази мнение, след като бъде подобрена средата в парка и осветлението, „проститутките ще си намерят друго място“. В отговор зам.-кметът Йордан Николов отбеляза, че се работи съвместно с органите на МВР по подобряване на сигурността на гражданите и увери, че мерки ще бъдат взети след изпълнението на проекта по обновяване на зелената зона. Председателят на групата на ГЕРБ в ОбС Деян Димитров посочи, че предвид очаквания ремонт на сградата на ЖП гарата е добре двата проекта да вървят ръка за ръка. „Така ще създадем наистина по-добра среда в южната част на града за всички жители и гости на Стара Загора“, отбеляза Димитров.

Най-сериозна полемика в първото редовно заседание на местния парламент предизвика предложение на съветника Янко Янков за създаването на Временна комисия за извършване на проверка на всички общински здравни и търговски дружества. По време на заседанието стана ясно, че вносителят е направил корекция в предложението си от него да отпаднат здравните дружества. Въпреки това председателят на ОбС Мария Динева обяви, че точката не е срещнала одобрението на нито една от ресорните комисии, с изключение на правната, където е приета с особено мнение от страна на председателя. „Идеята на моето предложение е да влезем в същината на проблема, така, както постъпихме с общинските жилища“, обоснова позицията си той. В последвалата дискусия част от съветниците посочиха, че е по-разумно да бъде изчакано приключването на финансовата година, за да се видят резултатите на всяко едно дружество. „Създаването на подобна комисия е безсмислено. Проблеми има, но те няма да се решат със създаването на комисия, която да изземе функциите на НАП и прокуратурата. Предложенията и мерките за оздравяване на дружествата са в полето на общинска администрация“, сложи точка на темата Таньо Брайков (ГЕРБ). Очаквано, предложението беше отхвърлено с 26 „против“ и 16 „въздържал се“.

Днес съветниците не подкрепиха и искането за закупуване от Община Стара Загора на три бивши имота до ЖП гарата, понастоящем частна собственост, за които приватизаторът поиска 180 000 евро. До отхвърлянето им се стигна след становище на общинската администрация, че въпросните сгради са в изключително тежко състояние, което налага сериозен ремонт, а наред с това те няма за какво реално да бъдат ползвани.

Дневният ред на заседанието включваше общо 43 точки.

Общинските съветници приеха на първо четене Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера, която ще създаде правила, по които те ще функционират по-добре и ще бъдат максимално полезни места за срещи на хората от третата възраст. Учредено бе безвъзмездно ползване на имоти за срок от 5 години на две сдружения с нестопанска цел – Спортен клуб по културизъм „Кобра“ и Шахматен клуб „Траяна“.

Избрани бяха и по петима представители на Общинския съвет в състава на две комисии: в комисията за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на общината влязоха Тунджай Йозтюрк, Боян Бабанов, Стефан Анков, Искра Михайлова, Кирил Георгиев, а в комисията за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти – Валентина Бонева, Иванка Михайлова, Митко Маринов, Юсни Ибрям и Янко Янков.

Заседанието започна с минута мълчание в памет на легендарния български актьор Стефан Данаилов. В началото на сесията общинският съветник Никола Чакалов от групата на ВМРО-БНД изчете Декларация по повод 100 години от подписването на Ньойския договор, след която всички избраници отдадоха почит на загиналите във войните.

По искане на БСДП е сформирана нова група в местния парламент, чийто председател ще бъде Мирослав Райков.

Следващото заседание на Общински съвет Стара Загора ще се проведе на 19 декември.

Живко ИВАНОВ