Сребърен знак за дарителство получи ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

201

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е отличен със Сребърен знак за 2019-а година от Фондация BCause за развитието на програми за регулярно дарителство на служителите си. През миналата година служителите на компанията дариха по ведомост 30 000 лева в полза на 5 социални каузи.

Програмата за дарителство по ведомост съществува в „КонтурГлобал Марица Изток 3“ вече шест години, като служителите имат възможност да подкрепят ежемесечно, със сума по желание, своя любима кауза. В края на всяко полугодие компанията удвоява дарените от служителите суми. Каузите, които работещите в „КонтурГлобал Марица Изток 3“ подкрепят, са: Стипендиите „Готови за успех“ в подкрепа на младежи-отличници без родители, Център за деца с аутизъм и други генерализирани разстройства в развитието „Алтернатива“, Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани, „Детството не бива да боли“ в подкрепа на деца, пострадали от насилие, Спасяване на бебета от изоставяне.

През последните месеци хората, работещи в електроцентралата, се включиха още в няколко благотворителни инициативи. През месец декември те събираха дълготрайни храни в подкрепа на Социалната кухня в Стара Загора, която обслужва социално слаби не само в града, но и от околните села. Служителите на „КонтурГлобал“ в офиса на компанията в София пък закупиха консумативи от първа необходимост за Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с и без увреждания в Стара Загора. Благотворителните акции на служителите бяха вдъхновени от Световния ден на доброволчеството, който се отбелязва на 5-и декември.

„Нашите служители добре разбират значението на думата „отговорност“. Ние носим отговорността да произвеждаме ток за българските домакинства и бизнес, но не забравяме, че разполагаме с потенциал да дадем добавена стойност на услугите си към обществото и по други начини. Важна част от тях е подпомагането на нуждаещи се хора и центрове, които за съжаление са в постоянна нужда от финансов и материален ресурс за нормалното си съществуване. Сребърният знак за дарителство означава, че усилията ни не са останали незабелязани и ние трябва да продължим работата си в тази посока“, коментира Надя Синигерска-Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“.

Сребърният знак е поредната награда, присъдена на енергийната компания, която се нарежда сред най-големите работодатели и най-щедрите дарители в района на Стара Загора и Гълъбово, където е базирана топлоелектрическата й централа. През последните години компанията е отделила над 4 милиона лева за проекти в полза на обществото. През 2018 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ спечели престижната награда за социална отговорност на бизнеса, присъждана от Българския дарителски форум за най-голям обем нефинансови дарения.

(СН)