Спирането на въглищния комплекс „Марица изток“ ще бъде най-голямото национално предателство в съвременната ни история

8342
Инж. Иван Арсениев и инж. Щерьо Щерев

От 2006 година до сега правителствени, държавни и политически ръководители от всички партии със самочувствие подхранваха егото си да са равни на световните и европейските лидери, самоуверено подписваха задължаващи ни документи без да осъзнават отговорността и задълженията, които поемат от името на българския народ. Достатъчно им беше да ги приемат привидно за равнопоставени, да ги потупват по гърба или с лицемерна прегръдка и те подписваха. От своя страна българските евродепутати и комисари не се обединиха да защитават националните ни интереси. Високите им брюкселски заплати им дадоха възможност да се чувстват еманципирани европейци и забравиха, че са преди всичко българи и за отговорността си да представят и защитават националните ни интереси, както го правят южните ни съседи. Приеха за свои приоритетите на съответните семейства европейски партии, към които членуват партиите им.

Приоритетите на България

Основен национален приоритет трябва да бъде защитата на цялостта и независимостта на националната ни електро-енергетика, която може да гарантира възстановяването, стабилизирането на доставките на електрическа енергия на достъпни цени, както за бита така и за индустрията и за икономическото ни стабилизиране и възстановяване. Все още правителствени, политически представители и индустриалци не са го осъзнали. Това е политическо и икономическо късогледство.

Повече от година представители и говорители на индустриалците и работодателите нападаха въглищните термични централи от комплекса „Марица изток“, като обвиняваха единствено тях за безумно растящите цени на електрическата енергия. Обзети единствено от късогледство, егоизъм и алчност, те настояваха за достъп до европейските „евтини“ борси на електрическа енергия и нито един упрек или протест не отправиха срещу търговията с въглеродни квоти, които превърнаха цената на електрическата енергия в невероятен лукс за бита и индустрията. Свързването на българската с европейските борси е голямо разочарование, но малцина експерти го предвиждаха и предупреждаваха за него. Цената на електрическата енергия на Българската независима борса по закона за скачените съдове се изравни с високите цени на съседните борси. Денонощно се изнася над 1000 MW мощности в съседните ни страни за покриване на недостига им. Евтината българска енергия се продава извън страната, а в България остава субсидираната и скъпата.

Ето цените на електрическата енергия на Българската независима борса и на европейските:

Картината се повтаря ежедневно с леки изменения. Цената на електрическата енергия у нас следва плътно тенденциите на западно-европейските борси, където определяща е цената на природния газ. От него зависи производството на електрическа енергия, отоплението на бита, задоволяването на потребностите на индустрията. Търсенето и предлагането на природен газ ще определя цената му не само през зимата и пролетта на следващата година.

Наивни и необосновани са предвижданията на
анализаторите за евентуален спад на цената

Тя никога няма да се върне към стойностите през 2019 – 2020 година. Напъните за увеличаване на добива на норвежки природен газ е невъзможен поради изтощаване на действащите находища. Русия също е в затруднение. Тя ще осигури първо себе си и след това ще се опита да задоволи потребностите на западноевропейските държави. Но търсенето ще бъде много по-високо от предлагането. Освен това производителите и собствениците на втечнен природен газ ще продължат да предпочитат източно- и южноазиатските пазари, където търсенето му е изключително, а цената му е невероятно висока. Китай, световната работилница, се нуждае от енергийни суровини за производство на електрическа енергия Той изкупува всичко, което се предлага, дори скъпите  въглища, независимо, че стимулира по всякакъв начин увеличаването на собствения си въгледобив. Освен за индустрията си, той се нуждае и от горива за битовото отопление.

За съжаление зелените лобисти и брюкселските партийни лидери зоват непрекъснато, че решението на енергийната криза е в нови огромни трилионни инвестиции в нови ВЕИ паркове. Цяло лято те не проумяха, какво показват отчетите на енергийните оператори, а именно, че: всички действащи ветрови паркове произведоха със 17% електрическа енергия по-малко в сравнение с предходната, а произведената от соларните, с ново въведените такива през годината, също е по-малко. Вятърните инсталации в Германия през първото полугодие на тази година са били натоварени само до 20.9%, се казва в публикувания отчет на немската статистическа служба. Още по-лошо е било състоянието по отношение на дела на слънчевите централи. Средното им ниво на използване е било едва 10.5%, цитира DW данните на статистиката.

ВЕИ не могат да гарантират качествена,
целогодишно сигурна

и евтина електрическа енергия за бита на европейските граждани, европейските индустрия и икономика.

Това безумно товарене на електроенергетиката с разходи за нови ВЕИ паркове е равносилно на товаренето на пробит кораб, докато той не потъне. Резултатът ще бъде енергийна катастрофа и тотално обедняване.

Изключително притеснителна за България е силово налаганата от Брюксел Истанбулска конвенция. Чрез нея ни се натрапват противоестествени нетрадиционни внушения: няма момчета и момичета, няма родители – баща, майка, баба, дядо, вуйчо, чичо, леля и т.н. и това се внушава на децата и учениците чрез задължителни програми и учебниците. Целта е от народ с традиционна, многохилядна история да се превърнем в безпаметно племе, което се обезземлява, тъй като земята ни се продава безконтролно на чужди подставени фирми с неизвестни собственици. От народ с традиции и самочувствие ще се превърнем в лесно управляема, аморфна, бездуховна маса, без воля и цел за противопоставяне и оцеляване – бездушни овце, чакащи реда си пред кланицата.

Нима това е целта, да управляват мизерстващи, неграмотни, европейски граждани. Не вярваме, че това е мечтата и на новоизбраните ни политици.

Вярваме, че амбициите им са много по-големи, да бъдат борбени лидери с високи цели за България. На първо място е необходимо представеният в Брюксел План за възстановяване, стабилизиране и развитие да се преразгледа и предоговори, като се защитят базовите ни въглищни електро-енергийни мощности, които се нуждаят от стабилизиране, модернизиране, от инвестиране в нови съвременни технологии за улавяне и преработка на въглеродния диоксид в различни търсени и продаваеми химични продукти, при което ще се използват управляеми, съвременни, модулни ядрени блокове. Така ще се оползотвори находището ни от евтини, лигнитни въглища единственият, национален,  независим, суровинен енерго-източник при запазване на комплексна ниска цена на произвежданата електрическа енергия. Американската корпорация „Флуор“ (Fluor Corporation) е проявила принципен интерес към инвестиции без държавни гаранции в нови мощности в България, включително в комплекса „Марица изток“, като ще изгради индустриален, химически комплекс, който да събира и оползотвори емитирания въглероден диоксид от въглищните ТЕЦ в търсени химически продукти.

Замяната на въглищните ТЕЦ с парогазова централа ще
оскъпи още повече цената на електрическата енергия,

а емисиите на азотни оксиди ще се увеличат многократно. Те са многократно по-вредни за целия животински свят и природата. Инвестицията ще бъде губеща и невъзвръщаема. Губим енергийната си независимост. Ще припомним на всички „зелени“ противници на комплекса „Марица изток“, че ТЕЦ са оборудвани със съвременни, сероочистващи инсталации с ефективност до 97-98%, електрофилтри, които задържат до 99.9% от емитираните, фини, прахови частици. За битовите потребители на твърди горива такива съоръжения са невъзможни за монтиране и поддържане. Не трябва да се забравя, че благословената ни зелена природа абсорбира над два пъти по-големи количества въглероден диоксид от бита, енергетиката, транспорта и селското стопанство. Въглеродният диоксид е жизнено необходим и на всички зелени растения.

Ще се инвестира и в нови, базови, ядрени мощност, които да задоволяват непрекъснато растящите потребности от евтина електрическа енергия за бита, индустрията и прогресивно развиваща се българска икономика, ако искаме в кратки срокове да изравним стандарта си на живот с този в западно-европейските страни.

Целеви инвестиции са необходими за възстановяване и развитие на земеделието ни, особено възстановяването на зеленчуко-производството. Халал/подарък да са им на европейците нидерландските, прави краставици, червените, безвкусни домати и всякакви сортове безвкусни, безароматни плодове и зеленчуци, унифицирани с наредби за европейските страни. Необходими са инвестиции и субсидии за възстановяване на българското зеленчуко-производство на търсените сладки, ароматни вкусни розови домати, краставици, лук, чесън и т.н., които са основаната здрава храна, осигуряваща здраве, сила за преборвани с всякакви вируси на българските граждани. За възстановяването и развитието на земеделието ни са необходими ремонтирани, възстановени и нови язовири за питейни и поливни нужди. Съпътстващо от водата ще се произвежда електрическа енергия. Водата ще се използва комплексно. Тя и хранителните продукти са световни, високо, ценени стратегически суровини. Затова без алтернативно е субсидираното, възстановяване и прогресивното развитие на поливното ни земеделие. Необходима е категорична, пълна забрана на промяна на предназначението на земеделски земи и горски терени за изграждане на ВЕИ паркове върху тях. Земеделската земя и горите са безценен национален капитал и трябва да бъдат под непрекъснат, строг, държавен контрол.

Необходимо е инвестиране във възстановяване на качественото образование. Преподавателите да повишат качеството на преподаването, взискателността към научаването на учебния материал и усвояваните навици от учениците. Училищните зали и лаборатории да са обзаведени с всички необходими, съвременни, технически средства и материали.

Финансови субсидии могат да бъдат ползотворно инвестирани в българското здравеопазване, което е в критично състояние поради недостиг на качествени кадри, ефективни лекарства, съвременно оборудване и не на последно място на качествена храна, която допринася за по-бързото оздравяване на болните. Таксите на профилактичните прегледи да се поемат от Здравната каса и др.

Без алтернативното приемане на Плана за стабилизиране, възстановяване и развитие ще бъде най-голямата национална катастрофа в съвременната ни история, за която не може да има политическа отговорност, която е пълна безотговорност. Ще се носи съдебна, персонална правно-материална отговорност.

Инж. Иван АРСЕНИЕВ, инж. Щерьо ЩЕРЕВ, заместник-председател на Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия