Служители на „Мини Марица-изток“ преминаха дистанционно обучение в специализирана платформа

137

87 служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД участваха в специализирано дистанционно обучение, заложено в Програмата за квалификационната дейност за 2020 г. Те преминаха  подготовка преди изпита за квалификационна група по безопасност при работа, във връзка с изискванията на чл.20 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, съобщиха от пресцентъра на въгледобивното дружество.

Обучението бе подготвено и проведено от Техническия университет в София, като бе съобразено със специфичните условия на работа в „Мини Марица-изток“ (ММИ). Достъп до специално разработената платформа имаше персоналът на дружеството, който работи по техническото и оперативното обслужване на електрическите уредби и мрежи, и подлежи на обучение. Линковете за достъп до платформата бяха предоставени на ръководителите на отдел ЗБУТ, ЕСР „Марица-изток“ и отдел „Електрооборудване“ в Управлението, които съдействаха и отговаряха за подаване на навременна информация за достъп до платформата.

Тези, които не разполагаха с компютри на работното си място, работеха в специална зала, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Темите и въпросите бяха поднесени с добра графична визуализация на платформата и всяка част беше следвана от пет въпроса за упражнения. Лекторите от Техническия университет осигуриха добра комуникация и това повиши активността на обучаваните да задават въпроси по проблемни казуси. Платформата даде възможност да бъде видима активността на всеки обучаван и да се засичат грешните отговори в хода на решаването на теста, което е предимство за отстраняване на пропуски в знанията и уменията. Повече от 80% от въпросите получиха верни отговори, което удовлетвори изпитната комисия.

Всяка категория специалисти положи изпит по специално разработен за нея тест. Обобщаващият тест от 20 въпроса, върху целия правилник, даде заключителния финал на обучението на специалистите.

Постоянното подобряване на условията за здраве и

безопасност при работа, и непрекъснато намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда след миннодобивните дейности, са в базата на устойчивото развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД и основен приоритет за мениджмънта на дружеството, припомниха от пресцентъра на ММИ.

(СН)