Служебно заверяват летния семестър в ТрУ

38
Ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков

Летният семестър за учебната 2019/2020 година ще бъде приключен неприсъствено. Студентите, които са покрили всички изисквания по учебен план, ще получат служебна заверка, която ще бъде потвърдена от водещите преподаватели по съответната дисциплина. Това гласи заповед на ректора на Тракийски университет – Стара Загора, доц. д-р Добри Ярков във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб, свързани с разпространението на COVID-19.

Заповедта предвижда всички семестриални изпити да се провеждат неприсъствено, в електронна среда, по подобен начин ще се организират и занятията за задочниците.

Там, където е възможно неприсъствено, ще се състоят и държавните изпити. При присъственото им провеждане в залите за изпитите ще бъдат допускани групи от до 10 души, които задължително трябва да бъдат с лични предпазни средства: маски и ръкавици. За изпитваните и изпитващите ще бъдат осигурени дезинфектанти, в залите ще се влиза след показване на документ за самоличност. Между участниците ще има разстояние от 2.5 м. Напускането на сградата ще става с придружител от изпитната комисия.

Графикът на кандидатстудентската изпитна кампания остава непроменен.

Петър ХРИСТОВ