След извънредно заседание на Комисията по образование и гласуване в зала: I ОУ „Георги Бакалов“ ще бъде пребазирано

165
малкия брой ученици делегираният бюджет на Първо основно училище "Георги Бакалов" се оказа недостатъчен за поддръжка на сградата

На проведената редовна сесия днес Общински съвет Стара Загора взе решение за пребазирането на I ОУ „Георги Бакалов“ в сградата на училище „Христо Ботев“. Местните старейшини подкрепиха предложението на кмета Живко Тодоров, въпреки че то бе внесено два дни преди заседанието на съвета. Това наложи извънредно свикване на Комисията по образование, наука и защита правата на децата точно 30 минути преди началото на юлската сесия. Инициатор на извънредната дискусия, породена от въпроса, свързан с бъдещето на I ОУ „Георги Бакалов“, бе председателят на комисията Мария Динева. Пред медията ни Динева аргументира решението си с необходимостта от провеждането на дискусия по темата, в която да бъдат изчистени всички неизвестни. За целта на заседанието е присъствал и ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова. „Поставих въпроса и за бъдещето на Комисията за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни, която до този момент се помещаваше в сградата на I ОУ. Получихме уверението от г-жа Сотирова, че Общината ще се ангажира с дългосрочно решение за разполагането на Комисията за борба с противообществените прояви“, разкри Мария Динева.

В края на дискусията с 1 глас „против“ и 1 „въздържал се“ общинските съветници са подкрепили предложението за пребазиране на учебното заведение. Ключов аргумент в тази посока се е оказала информацията за невъзможността на ръководството на учебното заведение да се справя с делегирания му бюджет, свързан с малкия брой ученици и големите разходи за поддръжка на сградата.

Живко ИВАНОВ