Синдикатите от ТЕЦ „Марица изток 2“ осъдиха действията на екологично сдружение „За земята“

333
На 28 ноември м.г., в навечерието на срещата на ООН за климата в Катовице, синдикалните структури на КНСБ в ТЕЦ 2 и "Мини Марица-изток" направиха знаков протест в Раднево, а на следващия ден - колегите им от КТ "Подкрепа" в София. Едва ли еколозите от "За земята" са наясно какво ще се случи, ако миньорите и енергетиците излязат на всеобщ протест

Синдикалните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа“ при ТЕЦ „Марица изток 2“ осъдиха остро действията на екологичното сдружение „За земята – достъп до правосъдие“, свързани с обжалваното от тях решение на Изпълнителната агенция по околна среда за предоставяне на дерогация на стратегическото за България държавно енергийно дружество.

„Очевидно е намерението на сдружението – да спре работата на предприятието и да го унищожи, но дали няма скрити интереси на заинтересовани лица, които биха се облагодетелствали от един енергиен недостиг в дългосрочен план и от една енергийно зависима в бъдеще държава с тенденция за обезлюдяване?, се казва в общата декларация на двете синдикални структури в ТЕЦ „Марица изток 2“

Медията на припомня, че получаването на дерогации от източномаришките ТЕЦ-ове е единствена реална към момента възможност те да продължат своята работа след 2021 година, когато изтича даденият срок от приетия от Европейската комисия Референтен документ за привеждане на мощностите им нови екологични изисквания, за които са необходими огромни средства, без гаранция, че инвестирането им ще доведе до подобряване на околната среда.

В декларацията си синдикалните структури от КНСБ и КТ „Подкрепа“ припомнят, че до сега във връзка с привеждането на ТЕЦ „Марица изток 2“ в съответствие с европейските екологични норми и изграждане на съоръжения с екологично предназначение централата е инвестирала близо 1.1 млрд. лева собствени средства.

От направените проучвания на енергийното дружество е видно, че за постигането на новите еконорми по Референтния документ на ЕК ще бъдат необходими още от 200 до 500 млн. лв., които дори и да бъдат осигурени, това ще доведе до увеличаване на цената на произвежданата от ТЕЦ „Марица изток 2“ ел.енергия от 27 до 35% и респективно затваряне на редица производствени предприятия в страната.

За пореден път синдикалистите припомнят, че пряко заети в добива на въглища и производството на ел.енергия от тях са около 12 000 души, а заедно със свързаните дейности – около 150 000, и при преустановяване работата на електроцентралата това ще доведе до директна загуба на хиляди работни места, социално напрежение, необходимост от допълнителни социални разходи за страната и загуби за бюджета от преки и косвени данъци. От КНСБ и КТ „Подкрепа“ изрично подчертават, че без топлоцентралите на комплекс „Марица изток“ българската енергийна система не може да функционира, за което завчера припомни и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

„С тази декларация приветстваме Решение No 50-НО-ИО-А5/21.12.2018 г. на Изпълнителната агенция по околна среда, което е стъпка в правилната посока за подкрепа на енергетиката в страната и националните ни интереси, осъждаме действията на сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“, които определяме като такива срещу националната сигурност на РБългария и нашата енергийна независимост и стабилност“, гласи финалът на общата синдикална декларация.

Йовка НИКОЛОВА