Семинар за социалните предприятия ще се проведе в Стара Загора на 10 септември

153

Пътуващ семинар на тема „Социалните предприятия – възможност за подкрепена заетост и трудова интеграция на хората с увреждания“, ще се проведе на 10 септември от 14:00 до 17:00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора. Той е по проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“ и предвижда провеждането на 6 пътуващи семинара в градовете София, Стара Загора, Велико Търново, Габрово, Пловдив и Русе, организирани от „Трудово лечебно стопанство“ ЕООД.

По време на семинарите ще бъдат осъществявани срещи с представители на бизнеса и работодатели, както и действащите социални предприятия. Ще бъдат представени примери за други добри практики на европейско ниво, за партньорство между социалните предприятия и бизнеса, както и възможностите на центровете за защитена заетост като важно звено в процеса на социална и трудова интеграция на хората с увреждания. Акцент ще бъде поставен върху позитивите, които социалното предприемачество носи, както и върху социалната интеграция и ресоциализация на хората с увреждания. Целта на семинарите е да се популяризира дейността на социалното предприятие, да бъдат привлечени партньори и съмишленици от представители на големите бизнес организации и фирмите в регионите.

Лектори са д-р Марина Стефанова и Даниела Пеева – дългогодишни експерти „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ и членове на Консултативния съвет по КСО към МТСП.

„Трудово лечебно стопанство“ ЕООД е развиващо се социално предприятие, специализирано предприятие на хора с увреждания. Ние сме едно от малкото в страната дружества, което все още осъществява терапия чрез труд на хора с ментални проблеми. Основната ни цел е да подпомагаме рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания, посредством активното им включване в трудовия процес. Този вид терапия е метод, чиято основна цел е интегриране на индивида и улесняване на ежедневните му дейности, необходими и важни за него“, казват за себе си организаторите.

(СН)