Сектантският „Пробег на мира“ протяга пипала към учениците

505
От 2007 г. гуруто Чинмой не е между живите. Но членовете на неговата източна секта са му издигнали десетки паметници по целия свят

Нерегистрираната неоиндуистка организация на Шри Чинмой необезпокоявано набира нови членове

Граждани алармират за ново активизиране на сектантското движение на гуруто Шри Чинмой в българските училища. Под формата на спортно мероприятие – т.нар. Пробег на мира – от организацията се опитват да спечелят последователи сред българските деца. От Центъра за проучване на нови религиозни движения (ЦПНРД) съобщават, че в навечерието на Националния празник поредната „спортна“ инициатива на неоиндуистката религиозна организация на Шри Чинмой е била радушно посрещната от различни кметства и образователни институции в страната. Според Центъра от сектата са успели да ангажират кметовете на по-големите градове, директори на училища, учители по физкултура, а медиите безкритично рекламират събитието. Нещо повече, ако до 2016 година медиите не съобщават кой стои зад т.нар. спортно мероприятие, то сега открито се разказва за личността на индийския гуру, показват се плакати с неговия образ, раздават се рекламни значки, а отзовалите се на инициативата възрастни хора и деца са карани да извършват дейности, присъщи на религиозните групи – да седят със затворени очи и с ръка на сърцето, за да „усетят огъня в тях“.

Гуруто Шри Чинмой

Към момента не е известно дали тези мероприятия в училищата стават със знанието и съгласието на родителите и дали има официално разрешение за тази религиозна акция в училищата от страна на Министерството на образованието и регионалните инспекторати. За отбелязване е обаче, че тази година за първи път Регионалното управление на образованието в София е публикувало на сайта си писмо-покана за участие към директорите на столичните училища.

„Това говори за безпрепятствено навлизане в българското училище на религиозна пропаганда на едно нерегистрирано по надлежен път вероизповедание, което е поставено от редица държави в списъка с религиозни общности, които притежават характеристиките на тоталитарните секти“, заявяват от ЦПНРД.

Инициативата „Пробег за мир“ стартира през 2005 г., като в България се популяризира и провежда организирано от 2006 година. До 2012 инициативата е известна под името „Световен пробег на хармонията“, а от 2014 г. името е променено на по-обществено приемливо – „Пробег на мира“, и е насочено към учениците. Тази година за първи път от ръководството на религиозното движение избират Националния празник на България за провеждането на „пробега“, като издействат и официална покана от страна на РУО – София.

Учението и практиките на общността на Шри Чинмой са неоиндуистки и окултни по своя характер, включват медитация върху портрета на гуруто Шри Чинмой, произнасяне на мантри и принасяне на дарове в чест на индуистки божества. Практикуват се ежедневни медитации, като обект на концентрация служи обикновено „трансцеденталният“ портрет на гуруто Чинмой. При предишните си издания „Пробегът на мира“ мина и през Града на розите, и през Стара Загора.

Петър МАРЧЕВ