Свикват извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора

963

На 15 януари от 9:00 часа в зала „П. Р. Славейков“ ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора.

В дневния ред е включена само една точка – даване съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ за създаване на Регионален иновационен център.

Подготвеното предложение е насочено към изграждане и развитие на нова научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху диагностика, оценка и лечение на пациенти със социално значими заболявания. Става въпрос за въвеждането на иновационни технологии за лечение, неприлагани досега в страната.

От проектното предложение ще се възползват Тракийски университет – Стара Загора, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, научните кадри в здравеопазването, както и пациентите.

По проекта Стара Загора ще се конкурира с Бургас, където вече е създаден такъв Регионален иновационен център.

(СН)