Санкции за над 1 млн. лв. е наложила „Инспекцията по труда“ в Старозагорско

115

Безработицата в областта продължава да спада

Равнището на безработицата в Старозагорска област през първите 9 месеца на 2018 г. спада до 4.6% при средна стойност за страната от 5.6 пункта. Това нарежда региона на шестата позиция сред 28-те области в България. Общо 6 841 души остават без работа в областта, което е с 1 462 по-малко спрямо същия деветмесечен отчетен период за 2017 г. Това сочат регулярните данни на Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора. Традиционно най-ниска в региона остава равнището на безработица в Стара Загора(2.5%), Павел баня(2.8%) и Казанлък(3.5%). Най-високи са показателите в Братя Даскалови(31%), Николаево(24.2%) и община Гурково(17.7%). Значителен брой хора от т.нар. „рискови групи“ успяват да намерят работа в отчетения период, което е сред основните причини за спада с 1% на равнището на безработица в Старозагорска област. Повишение на заетостта се отчита и на месечна база, като за периода август – септември броят на регистрираните безработни лица в областта спада съответно от 6 445 на 6 252. Сравнително по-голяма е частта на незаетите жени – 3 547, срещу 2 705 мъже. При разпределението на безработицата по признак възраст най-голям остава делът на възрастовите групи над 55 г.(19.6%) и от 50 до 54 г.(11%). Близо половината от безработните лица са с основно или по-ниско образование, което е показател за липса на квалификация. Именно липсата на подготвени кадри остава най-сериозният проблем пред фирмите в региона. Стига се до там те да отказват поръчки, тъй като не успяват да намерят компетентни кадри, които да изпълнят поетите ангажименти в срок. Това разкри Любен Георгиев от „Бюро по труда“ в Стара Загора. Той подчерта, че изграждането на новата Икономическа зона „Загоре“ ще повиши конкуренцията между фирмите в частния сектор, което създава благоприятна перспектива за повишаване и на трудовите възнаграждения. В опит да удовлетвори нуждите на фирмите „Бюро по труда“ – Стара Загора, приканва частния сектор да се регистрира като търсещ работна ръка, за да може институцията да получи ясна картина на техните нужди. „По този начин ще можем да стартираме провеждането на обучения и курсове на незаети лица за повишаване на техния капацитет, с което ще отговорим на заявените от фирмите нужди“, коментира Георгиев.

В тази връзка бюрото реализира редица инициативи и програми за обучения и субсидирана заетост на лица. Най-голям интерес до този момент частният сектор проявява към програма за заетост на хора с увреждания с решение на ТЕЛК за над 50% нетрудоспособност, при която държавата се ангажира за период от 2 г. да изплаща трудовото възнаграждение, както и съответните осигуровки.

Наред с безработицата бяха представени и данни за работата на „Инспекцията по труда“ в областта през първите 9 месеца на годината. За този период институцията е извършила 2 234 проверки, от които 322 са по сигнали. Проверени са общо 1 768 предприятия, в резултат на което са установени 6 748 нарушения. Най-сериозни остават нарушенията, свързани с работа без трудов договор. Най-голям обаче е броят на нарушителите, при които е установена нерегламентирана работа с граждански договори, показват данните на агенцията. Над 6 000 принудителни административни мерки са били издадени за първите 9 месеца. „Инспекцията по труда“ е издала 379 наказателни постановления, а от тях 328 са влезли в законна сила. Общата стойност на санкциите възлиза на 1 023 300 лв. В 13 предприятия от областта е установено забавяне на трудовите възнаграждения. Общият брой на работниците, които не са получили пълните си възнаграждения, възлиза на 1 830 души с общ размер от 1 млн. и 400 хил. лв. неразплатени заплати. Благодарение на намесата на инспекцията 1 млн. и 84 хил. лв. от общата сума задължения са били изплатени на съответните лица. По показател еднодневни трудови договори Старозагорска област е на първо място в страната с общо 34 092 контракта.

Живко ИВАНОВ