Само 3-ма бездомници са се възползвали от Центъра за временно настаняване в Стара Загора

139
В Центъра за временно настаняване в Стара Загора бездомните получават уютен подслон, храна и дрехи

Едва трима нуждаещи се към момента използват услугите на Центъра за временно настаняване в Стара Загора. Първите минусови температури вече са факт, но това към момента не се отразява чувствително на търсенето на подслон в социалната институция в Града на липите. „Никого не сме върнали, но истината е, че въпреки застудяването в последните няколко дни няма голям наплив към Центъра“. Това заяви пред медията ни директорът на институцията Мария Милушева.

С общо десет места разполага старозагорският Център за временно настаняване. На тези, които отговарят на изискванията и са постъпили в институцията, са осигурени подслон, топлина, храна и удобства за живот. „Искам да подчертая, че за приемането на хора при нас трябва да бъде спазен изискуемият законов ред. За целта нуждаещите се от подобна услуга трябва да подадат молба в Дирекция „Социално подпомагане“ към Община Стара Загора. Специалисти ще проверят неговите данни и ще установят дали желаещият отговаря на посочените изисквания. Ако това е факт, ще бъде издадена заповед за настаняване му и в рамките на 3 месеца той има право да пребивава в Центъра“, подчерта Милушева.

От 2017 г. Центърът за временно настаняване е държавно делегирана дейност. До преди няколко години институцията разполагаше с 15 места, но броят им бе редуциран до 10. В него могат да бъдат приемани само мъже. „Работим целогодишно, а през лятото сме достигали до максималния капацитет на настанени. На много хора сме помагали. Съдействали сме за настаняване на част от хората в домове за възрастни, на други сме спомагали за издаване на лични документи, трети сме насочили към „Бюрото по труда“. Има обаче и непоправими случаи на хора, които не могат да се разделят с живота на улицата“, коментира директорът на Центъра за временно настаняване Мария Милушева.

Живко ИВАНОВ