Рудник „Трояново – Север“ e с нов управител

194
Новият управител на Рудник "Трояново - Север" инж. Живко Бончев

С решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД от 28.09.2018 г. инж. Живко Бончев Желев е назначен за управител на Рудник „Трояново – Север“. През последните три месеца той е бил временно изпълняващ длъжността управител на рудника след освобождаването на Стойко Башалов. Назначението му като титуляр ще влезе в сила след вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Инж. Живко Бончев е роден на 16 октомври 1970 година. Завършил е Висшето военно транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София, по специалността „Инженер оператор в транспорта“, следват бакалавърска квалификация „Инженер по транспорта“ и магистърска квалификация по „Технология и управление на транспорта“.

Над 23 години от трудовата му биография е свързана с „Мини Марица-изток“ ЕАД. Постъпва в Рудник „Трояново – Север“, където заема различни позиции в йерархията на жп транспорта. Над шест години работи в Управлението на въгледобивното дружество, като почти през целия период е ръководител на отдел „ЖП транспорт“. За инж. Живко Бончев е известно още, че се занимава активно с обществена дейност.

(СН)