РП – Стара Загора, има нов зам. районен прокурор

221
Надежда Белчева е новият зам. районен прокурор на Районна прокуратура - Стара Загора

Днес, 11 ноември, в Районна прокуратура (РП) – Стара Загора, се проведе тържествена церемония по встъпване в длъжност на Надежда Белчева като заместник административен ръководител. Тя е назначена с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Надежда Белчева има 21 години стаж като прокурор. До момента е била ангажирана с различни инициативи в Районна прокуратура – Стара Загора – въвеждането на международните стандарти за изслушване на деца, жертви на престъпления, в т.нар. „синя стая“, осъществяване на Образователната програма на ВСС и др.

По време на церемонията административният ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, Таня Димитрова и колегите пожелаха на Надежда Белчева успешна и пълноценна професионална реализация.

(СН)