Родители ще помагат за образованието в старозагорска детска градина

28

Информационен семинар за родители по повод реализирането на  дейностите по проект „Нека заедно за всяко дете да осигурим прекрасно бъдеще“ ще се проведе в Детска градина No 68 „Патиланско царство“ в Стара Загора. Той е част от дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието и науката.

Основната цел на семинара е информиране на обществеността, на потенциалните изпълнители на дейностите по проекта и други заинтересовани лица за целите на дейностите, както и за очакваните резултати.

Родителите са приели с желание идеята за привличането им като партньори в образованието на децата, съобщиха от пресцентъра на Общината.

ЦОИДУЕМ е създаден през януари 2005 г. с цел подпомагане реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства, в съответствие с основни стратегически цели и приоритети на приетата „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 – 2021 г.“

(СН)