РИОСВ – Стара Загора, спря „Брикел“

637

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора, днес издаде принудителна административна мярка за спиране на котли No 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ „Брикел“ – Гълъбово, съобщиха от МОСВ.

Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството. Едно от основанията за налагане на мярката е установено при проверка на дружеството на 3 септември т.г. – наличие на биомаса на транспортната лента, която подава гориво към работещ котел, както и съхранение на големи количества балирана слама с осигурен достъп до централата.

Наложената принудителна административна мярка на ТЕЦ „Брикел“ е с оглед невъзможността на оператора да гарантира спазването на екологичното законодателство чрез осигуряване на необходимите условия за съответствие на експлоатацията на инсталацията с действащото Комплексно разрешително. Мярката влиза в сила от днес, 9 септември, и срокът на нейното действие е до преустановяване на извършване на нарушението, уточняват от МОСВ.

Припомняме, че след протест в Перник във връзка с обгазяванията главният прокурор на Република България Сотир Цацаров разпореди извършването на проверки, които трябва да приключат в едномесечен срок. Действията на МОСВ са в резултат на прокурорско разпореждане, като обекти на предприетите проверки станаха „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД.

(СН)