РИОСВ – Стара Загора, отмени акта за спиране на мощности на ТЕЦ „Брикел“

302

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора, издаде заповед, с която се преустановява принудителната административна мярка за спиране на дейността на котли No 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД в Гълъбово. Това информираха от РИОСВ – Стара Загора, в прессъобщение до медиите на 24 септември.

Принудителната мярка беше наложена на 9 септември заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството. Едно от основанията бе установено при проверка на дружеството на 3 септември – наличие на биомаса на транспортната лента, която подава гориво към работещ котел, както и съхранение на големи количества балирана слама с осигурен достъп до централата. Спирането на ТЕЦ „Брикел“ беше наложено с оглед невъзможността на оператора да гарантира спазването на екологичното законодателство чрез осигуряване на необходимите условия за съответствие на експлоатацията на инсталацията с действащото Комплексно разрешително, припомнят от старозагорската екоинспекция.

„На 09.09.2019 г. РИОСВ – Стара Загора, издаде предписания на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД да отстрани от площадките на предприятието наличните горива, които не са разрешени според действащото Комплексно разрешително. След уведомление от дружеството, че предписанията са изпълнени, на 24 септември РИОСВ – Стара Загора, извърши проверка на място, която установи, че неразрешените горива се отстранени от площадките на територията на предприятието. Проверката установи също, че операторът е изградил система за непрекъснато видеонаблюдение за контрол на съоръженията, осигуряващи подаване на горива към котлите на ТЕЦ-а. На РИОСВ – Стара Загора, и органите за местно самоуправление е осигурен непрекъснат достъп в реално време до видеоизображенията, както и възможност за отдалечен преглед и съхраняване на информацията от системата за видеонаблюдение. Целта на системата е да се гарантира, че няма да бъде използван неразрешен вид гориво в предприятието.

След като се увери в изпълнението на предписанията и в непрекъснатия достъп до системата за видеонаблюдение чрез предоставените IP-адреси, днес РИОСВ пристъпи към премахване на поставените пломби към генераторите, за да може да бъде възстановено подаването на гориво“, се казва още в прессъобщението на РИОСВ – Стара Загора.

Медията ни припомня, че спирането на ТЕЦ „Брикел“ случайно или не съвпадна с плановия й ремонт.

(СН)