РИОСВ спря ТЕЦ „Брикел“, когато е в планов ремонт!?

1094
Големи количества бали с различни отпадъци и слама са складирани на площадка на "Брикел", стопанисвана от "Траш юнивърс" ЕООД, на която РИОСВ - Стара Загора, е издала разрешение за третиране на отпадъци на 27 март 2019 г.

Наложената принудителна административна мярка от РИОСВ – Стара Загора, за спиране на шестте горивни инсталации на ТЕЦ „Брикел“ на 9 септември е съвпаднала с планиран основен ремонт на съоръженията. Това беше съобщено от ръководството на ТЕЦ-а. Знаеше ли за това РИОСВ – Стара Загора, обявявайки принудителната си мярка, или тя е била наложена за замазване на собственото им положение?

В прессъобщението на МОСВ е упоменато, че наложената мярка е заради използването на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството, установено при проверка на 3 СЕПТЕМВРИ, когато е била намерена биомаса на транспортната лента, подаваща гориво към работещ котел. В прессъобщението се уточнява, че предприетите незабавни проверки от МОСВ са във връзка с разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров (б.р. след постъпил сигнал от ДАНС за застрашаване на екологичната сигурност на страната при изгаряне на отпадъци от топлофикационни централи).

Да, но главният прокурор разпореди извършването на проверките на „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД на 4 СЕПТЕМВРИ, а не на 3 СЕПТЕМВРИ!

На какво основание РИОСВ са предприели действия един ден преди прокурорското разпореждане не е ясно, както не е ясно защо, след като проверката е била на 3 септември, принудителната административна мярка за спиране на горивните инсталации на ТЕЦ „Брикел“ е наложена пет дни по-късно – на 9 септември. За разлика от ТЕЦ-а на „Топлофикация – Перник“ например, който беше спрян на 5 септември, веднага след извършването на проверка от МОСВ.

За обгазяванията на Гълъбово през август във Фейсбук бяха публикувани редица снимки, но до проверката си на 3 септември РИОСВ – Стара Загора, реагира два пъти, като при втория случай съобщи, че причината за гъстия черен дим е авария в инсталация на „Брикел“. А горенето на отпадъци, за които прокуратурата авансово съобщи, че са внос? Разбира се, че от РИОСВ – Стара Загора, и от МОСВ са знаели за тях, защото те са издали разрешение на фирма „Траш юнивърс“ – на 27.03.2019 г., за третиране отпадъци на площадката на „Брикел“, които след раздробяване се изгарят в ТЕЦ-а. Те, разбира се, прекрасно са знаели, че нито топлоцентралата на „Брикел“, изградена през 1962 г., нито останалите три ТЕЦ-а са инсенератори от типа, изградени в Европа за изгаряне на отпадъци, които не отделят вредни емисии, но въпреки това са издавали разрешителни за стотици хиляди тонове. А след това твърдяха пред обществеността, че не са регистрирани наднормени атмосферни замърсявания, въпреки че техните станции мерят само няколко замърсителя, които традиционно се отделят при горене на въглища, но не и при горене на отпадъци. А отгоре на всичко от РИОСВ – Стара Загора, са сметнали, че за тази дейност не трябва да се извършва ОВОС.

За излизане от ситуацията вчера от РИОСВ – Стара Загора, са издали предписание на ТЕЦ „Брикел“ в срок до 25 септември да отстранят съхраняваните горива на площадката на топлоцентралата, които не са разрешени според действащото комплексно разрешително, а до 30 октомври да почистят площадката от биомасата, съхранявана на площадката на Брикетна фабрика. С това вероятно от екоинспекцията смятат, че казусът със „зелника“ и „лудия“ ще бъдат решени.

Но след като прокуратурата е разпоредила проверки на четирите топлоцентрали, нека да разпореди и проверки на отговорните фактори в МОСВ. Най-малкото, защото в Закона за управление на отпадъците (чл. 89, ал. 2) е записано ясно ограничението: „Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в количество за съответната календарна година, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията, определен в разрешението или комплексното разрешително“. Интересно ще бъде какво точно ще покаже аритметиката!

(СН)