Рентата на земеделска земя в Старозагорско – с 33% по-ниска от средната за страната

181
Средни цени на рентата на земеделска земя в област Стара Загора по общини през периода 2010 - 2018 година

През 2018 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в Старозагорска област е била 32 лв. при средна цена за страната от 48 лева, тоест с 33.3% по-ниска, сочат данните на Националния статистически институт – ТСБ Югоизток, които бяха съобщени вчера.

Успокоение за собствениците на земи, отдали ги под наем, е фактът, че през 2018 г. те са получели с 3.2% по-висока рента в сравнение с предходната година.

На територията на областта през 2018 г. най-висока е била цената на рентата в община Раднево – 35 лв., а най-ниска – в община Николаево – 17 лв./дка.

Данните на НСИ сочат още, че миналата година средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е била 795 лв., като е отчетено повишение с 1.5% спрямо 2017-а.

Въпреки това средната цена в Старозагорско е била с 15.5% по-ниска от стойността за страната (941 лв./дка).

Любопитен е фактът, че най-високата цена на земеделска земя в областта през 2018 г. е била в община Опан – 949 лв., следвана от община Стара Загора – 846 лв., а най-ниска – в община Павел баня – 432 лв. на декар.

(СН)