Ректорът на ТрУ доц. Добри Ярков: Приетите законодателни промени връщат отново държавата във висшето образование

710
Доц. д-р Добри Ярков

На редовното си заседание в четвъртък депутатите приеха промени в Закона за висшето образование, инициирани от министъра на МОН Красимир Вълчев. С новите текстове на практика се налага мораториум върху откриването на нови висши училища у нас. Промените въвеждат също и минимална заплата за преподавателите, както и пределна възраст от 65 години за ректорите. Едно от най-ключовите нововъведения касае преподавателите, които водят лекции в няколко университета. На практика с промените се слага край на т.нар. „летящи преподаватели“. За коментар по приетите текстове „Старозагорски новини“ потърси ректора на Тракийския университет в Стара Загора доц. Добри Ярков.

– Доц. Ярков, като че ли академичните ръководства на вузовете в страната не останаха особено доволни от новоприетите промени в Закона за висшето образование. Какво отражение ще имат те върху Тракийския университет?

– Има го и този момент. Аз обаче искам да подчертая, че промените на практика връщат държавата отново във висшето образование. Вижда се, че това е опит нещата да бъдат взети под контрол. До сега автономията на университетите бе налице и ректорите разполагаха с финансов ресурс и свобода. Резултатът е видим от всички ни. Откриха се много нови специалности, а липсва реалната реализация на кадрите, които ги завършват. В други случаи пък се получи така, че се появи дефицит за специалисти в сфери, които не са покрити от университетите. Очевидно, с текстовете от закона, които бяха приети, държавата цели да влезе във висшето образование и да започне да регулира тези процеси със съответните финансови инструменти. Моята дълбока убеденост е, че Тракийският университет няма какво да загуби от този развой на събитията, защото ние стоим много стабилно във всички професионални направления. Малко по-трудно ще бъде откриването на нови специалности предвид това, че практиката, при която се ангажира един преподавател от два университета, вече приключи. Що се отнася до всички останали моменти, които идват с новите текстове, мога да кажа, че ги подкрепяме. Законопроектът премина нужните обсъждания, в рамките на които Тракийският университет обяви своите становища. Истината е, че нямах времевата възможност да реагирам предвид това, че дискусията бе стартирала още през месец август 2019 г., а аз самият бях избран на позицията ректор през ноември. Въпреки това консенсус бе намерен. Някои неща отпаднаха от текстовете, което удовлетворява и нас самите. Като цяло промените са в позитивна посока и аз ви уверявам, че Тракийският университет няма как да пострада от новите промени и допълнения.

– Вие споменахте, че с приетите промени става по-трудно откриването на нови специалности. Няма ли това да попречи на плановете на Тракийския университет за разкриването IT специалности в Стара Загора?

– Убеден съм, че ще намерим изход от ситуацията. Започнахме да привличаме хора, които вярвам, че ще дойдат изцяло при нас. Твърдо решени сме да открием такъв вид специалности. Започнахме с първата в Стопанския факултет – „Информационни технологии“, която е към направлението „Икономика и управление“. Ще продължим с реализацията на нашите планове. Следващите стъпки са свързани със създаването на специалност „Информатика и компютърни науки“. Да не забравяме, че имаме акредитации във факултета по „Техника и технологии“ в Ямбол. Има много IT акредитирани специалности и магистърски програми, което идва да покаже, че ние въобще не тръгваме от нулата. Напротив! Можем само да надграждаме. Имаме „Автоматика и компютърни системи“ като магистърска програма, имаме „Информационни и комуникационни технологии“, „Мултимедия и компютърни системи“ и др. Това са 4-5 магистърски програми, които са акредитирани и разполагат със сериозни преподаватели.

– И все пак какво е настроението на академичните ръководства по повод гласуваните от Народното събрание промени?

– Всички ние ще се съобразим с новите текстове във висшето образование. Предстои да направим общо събрание, ще променим и нашия правилник, за да съответства на новата нормативна база. Само времето ще покаже дали промените са били правилни. Смятам, че по същество инициативата е била с цел висшето образование да върви напред. Предстои внимателно да огледаме текстовете в закона, но на този етап подкрепям нововъведенията.

– Доц. Ярков, в направление „Растениевъдство“ Тракийският университет обяви откриването на нова специалност – „Етерично-маслени култури“…

– Тази специалност е факт. Ние много бързо успяхме да направим учебния план. За това ни помогна помощта на специалистите от Института по розата в лицето на нейния ръководител доц. Баева. За много кратко време съумяхме да се справим. Дори успяхме да заявим държавна поръчка по тази специалност. Искам да отбележа, че ние имаме акредитирано направление „Растениевъдство“ и затова нещата се случиха по-лесно. Само преди дни имахме много ползотворна среща с преработватели и производители. Имам всички основания да вярвам, че новата специалност ще бъде предпочитана от бъдещите студенти.

Въпросите зададе:
Живко ИВАНОВ