Ректорите на Тракийския и Техническия университети подписаха споразумение за сътрудничество

126

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора, доц. д-р Добри Ярков и ректорът на Технически университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов подписаха днeс споразумение за сътрудничество в Ректората на ТрУ.

На събитието присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който беше на работна визита в Стара Загора, директорът на Регионалното управление на образованието Татяна Димитрова, зам.-кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова и зам.-ректорът на ТрУ доц. д-р Емил Славов.

Споразумението между двете висши учебни заведения цели да се установят академични връзки и сътрудничество за обучение, научни изследвания и обмен в различни научни области от взаимноизгоден интерес, които да бъдат конкретизирани допълнително в предварително подготвени работни програми.

Между двата университета ще бъде осъществен обмен на академични кадри и студенти, както и взаимно предоставяне на материално-техническа база, лекционен фонд, достъп до библиотеките, учебните зали и научни лаборатории.

Гостите на Тракийски университет – Стара Загора, са посетили днес част от художествените галерии и музейните обекти във висшето учебно заведение. Министър Вълчев е останал очарован от фонда на единствения Музей на коня в България. Той е оставил и своя отпечатък в книгата за похвали: „Прекрасен музей! Поздравления за всички, допринесли за създаването и развитието му! Желая ви здраве и сили да го надграждате и да утвърждавате Тракийски университет – Стара Загора, като отлично място за учене!“

(СН)