Рекордни 3.3 милиона MWh произведена ел. енергия отчете ТЕЦ „AES Гълъбово“ през 2021 г.

728
ТЕЦ "AES Гълъбово" е най-новата и модерна топлоелектрическа централа не само в България, но и в Югоизточна Европа

Всеки десети потребен киловатчас електричество в България е бил произведен от най-модерната въглищна централа в страната

Рекордно количество енергия – 3.3 милиона MWh, произведе през 2021 г. най-новата и модерна въглищна ТЕЦ в България – „AES Гълъбово“. Произведеното от двата енергоблока на топлоцентралата електричество през изминалите 12 месеца е с 20% повече в сравнение с произведеното количество през 2020 г. и е най-голямото годишно производство от началото на търговската й експлоатация през 2011 г. Така централата осигури над 9% от общата потребена електроенергия в България. Т.е. през 2021 г. всеки десети потребен киловатчас електроенергия е произведен от ТЕЦ „AES Гълъбово“, която използва само местни въглища от Маришкия басейн. Това за пореден път показва ключовата роля на ТЕЦ „AES Гълъбово“ за енергийната сигурност на страната и за гарантиране на енергийните доставки за потребителите в България, съобщиха от пресцентъра на енергийната компания.

Само през месец декември 2021 г. 690-мегаватовата мощност осигури над 356 хиляди MWh електроенергия. Това е с близо 50% повече спрямо произведеното през месец ноември 2021 г. количество.

След успешно приключилите ремонти на двата блока на централата през 2021 г. ТЕЦ „AES Гълъбово“ е в пълна готовност за работа при зимни условия. Централата работи в пълен синхрон с диспечерските графици на ЕСО за посрещане на нуждите на енергийната система в страната. Благодарение на технологичната си гъвкавост централата помага на България да покрива изискванията на ENTSO-E за първично и вторично регулиране на електроенергийната система.

(СН)