Районна прокуратура – Стара Загора, има нов зам. административен ръководител

214
Десислава Калайджиева

Прокурорската колегия на ВСС назначи прокурор Десислава Калайджиева за заместник административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Десислава Калайджиева има над 18 години юридически стаж, от които 17 години в Прокуратурата на Република България. Тя е била прокурор в Районна прокуратура – Чирпан, и Районна прокуратура – Стара Загора. Три пъти е била отличена от главния прокурор с поощрения за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

Прокурор Калайджиева е наблюдавала преписки и дела за деяния, извършени при усложнена престъпна дейност. Участвала е в специализирани групи от прокурори, отговарящи за разследването по определени категории дела за престъпления по приоритетни за Прокуратурата направления. Тя има и съществен личен принос в срочното и качествено изпълнение на задачите на Районна прокуратура – Стара Загора, и притежава в значителна степен необходимата управленска и организационна компетентност, допълват от пресцентъра на Прокуратурата.

(СН)