Радев в Катовице: Увеличаването на амбицията за намаляване на парниковите емисии не отговаря на нашите национални интереси

67

„България продължава да работи с всички партньори в областта на климатичните промени за пълно прилагане на Парижкото споразумение, по-нататъшна ревизия или увеличаване на амбицията за намаляване на емисиите на парникови газове обаче не съответства на нашите национални интереси“. Това заяви президентът Румен Радев пред участниците в Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP24), която се провежда в полския град Катовице, предаде БТА.

„Ние разглеждаме социалния аспект като фактор от първостепенна важност за запазването на хиляди работни места, посочи българският държавен глава. Трябва да разработваме и прилагаме механизми, създаващи предвидими правила за прилагане, стимулиращи конкурентоспособността на индустрията“, подчерта Радев.

„За нас това означава запазване на работни места във въгледобива и защита на нашата конкурентоспособност и на нашата независимост в енергетиката, защото въгледобивът ни гарантира една пълна независимост от външни доставчици“, уточни държавният глава.

Румен Радев смята, че България трябва да бъде много по-активна и да използва всички европейски програми и иновационни фондове за преструктуриране на въгледобива, за разработка и внедряване на нови екологично чисти форми на енергия:

„Но когато говорим за екологично чиста енергия, нека не забравяме, че е много важно да имаме сигурна, предсказуема енергия. В това отношение Европа също може да ни помогне много, ако не създава пречки както в миналото, по пътя на руските доставки на газ за България. Не само за България, а и за самия Европейски съюз“.

България и Европейският съюз вече изпълняват ангажиментите си по втория период на задължения по Протокола от Киото. Ние сме на път да преизпълним целта от намаляване на емисиите с 20 % за 2020 г. в сравнение с 1990 г., посочи президентът. Той отбеляза, че през 2016 г. емисиите на парникови газове в България са намалели с 49 на сто в сравнение с базовата 1988 г. и с 4,4 на сто в сравнение с предходната 2015 г. и допълни, че страната ни се ръководи от принципа на последователно и пълно прилагане на договореното законодателство.

„България продължава да работи с всички партньори в областта на изменението на климата за пълното прилагане на Парижкото споразумение“, коментира Радев и допълни, че се ръководим от принципа на последователно и пълно прилагане на договореното законодателство. По думите му трябва да се адаптираме към променящия се климат.

„През последните години станахме свидетели на увеличен интензитет и честота на екстремни климатични явления в глобален мащаб“, каза държавният глава. Той отбеляза, че за справяне с тези ефекти, България е разработила Национална стратегия за адаптация и План за действие.

„Адаптирането към изменението на климата е въпрос на всички сектори в обществото, включващ всички органи на местно, регионално и национално равнище, но също така и частния сектор, организациите на гражданското общество и гражданите“, заяви още президентът Румен Радев.

Той декларира, че България е решена да подкрепи приемането на правилата за прилагане на Парижкото споразумение, които са ясни, достатъчно подробни, ефективни и приложими за всички.

„Успешният резултат ще изпрати положителен сигнал за стабилността на Парижкото споразумение и неговите цели“, посочи Радев. Според него широката ангажираност би създала повече възможности за ниско ниво на емисии и устойчиво развитие на климата, като се вземе предвид състоянието и бъдещите перспективи на националните енергийни системи.

Очаква се на срещата да бъде поставен въпросът за прекратяване на добива на твърди изкопаеми в ЕС като мярка за ограничаване на глобалното затопляне. Такъв призив за прекратяване на добива на въглища отправи австрийският президент Александър ван дер Белен.

България има единна позиция, каза и министърът на екологията Нено Димов и поясни, че тя е в защита на българската енергетиката: „Това, което е договорено в Парижкото споразумение, трябва да се следва, но по-високи амбиции към днешна дата България не може да подкрепи. Трябва да сме наясно с това, че тези амбиции ще дадат резултат следващите 10 години. Нека да видим първо какъв е резултатът, преди да говорим дали тези амбиции трябва да се завишат или посоката трябва да бъде различна. Що се отнася до това дали не трябва да има преструктуриране, това не е процес, който може да стане за една нощ. Това е посока, в която при всички положения ще се развиваме, но нека да вървим стъпка по стъпка, за да имаме устойчивост“, допълни министърът на МОСВ.