Работна среща с бизнеса представя възможностите за повторна употреба на отпадъци

87

На 31 юли от 10:30 ч. в Стопанска камара – Стара Загора, ще се проведе среща с представители на бизнеса, на която ще бъде представена информация за възможностите за повторна употреба на отпадъците. Форумът е част от програмата за популяризиране на националната платформа по проекта „Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците (SWAN). Организатори са Българската стопанска камара, съвместно със Стопанска камара – Стара Загора. Основната цел на проекта е опазването на околната среда и насърчаването на ефективното използване на ресурсите.

В рамките на дискусията се очаква да бъдат идентифицирани източниците на твърди отпадъци и потенциалните ползватели на отпадъчни потоци. Целта е да бъдат създадени национални и транснационални схеми за повторна употреба на отпадъците чрез постигане на съответствие между търсене и предлагане. Събитието в Стара Загора е първото голямо представяне на проекта за „Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците“. Организаторите си поставят задача да бъде създадена мрежа за сътрудничество между заинтересованите страни и региони.

Домакините на форума приканват представителите на бизнеса в региона от всички сектори, които търсят начини за продажба на своите отпадъци, да вземат участие в информационната среща.

Христо ИВАНОВ