Първото българско детско списание „Младина“ е излизало в Казанлък

64

Изложба в библиотека „Искра“ припомня славните първопроходчески години

За казанлъчани техният град е най-най, за тях той е център на Вселената. Любопитното е, че в някои отношения те имат основания за своя местен патриотизъм. Едно от тези основания е списание „Младина“, което е първото издание за деца в Следосвобожденска България. Казанлъшката библиотека „Искра“ припомня този факт чрез една изложба, която създава и коледно настроение. Библиотекарките са поставили акцент върху детски молитви, приказки, песни, разкази, стихотворения и илюстрации, с които са израснали нашите предци в далечните времена на края на 19-и и началото на 20 век.

След Освобождението Градът на розите се очертава като културен и образователен център. Един от белезите на този възход е активната издателска дейност, в повечето случаи свързана с Ученолюбива дружина „Искра“ и Казанлъшкото педагогическо училище. Издават се множество преводни творби, съставят се подходящи сборници от художествени и поучителни четива. Списват се вестници и списания. Не са забравени и децата. За тях през далечната 1891 година започва да излиза списание „Младина“, като идеята за издаването му се поражда у образцовите учители от Казанлъшкото педагогическо училище Димитър Игнатов, Димитър Андреев, Д. Абаджиев и Стефан Киров още през 1890 г. Насърчава ги директорът на училището – известният философ и литературен теоретик д-р Кръстю Кръстев. Списанието си поставя за цел „да подбуди желание на младежите за четене на добри и полезни книги и да ги подкани към труд“.

За сътрудници на изданието са привлечени много учители, поети и писатели като Цани Гинчев, Цанко Церковски, Чичо Стоян, Йордан Ступел, Дора Габе и др. Сътрудничат с рисунки и ребуси Александър Божинов, Иван Енчев-Видю. Тук за първи път публикува и своите песни композиторът Емануил Манолов. Изданието е богато илюстрирано. Клишетата на разнообразните цветни илюстрации се изработват чак в Германия. Малко известен факт е, че списание „Младина“ съдържа и първите български комикси. Издава се през цялото време от казанлъшкото Научно дружество „Отец Паисий“, една организация на интелектуалци, която също заслужава своето изследване. През 1915 година, когато България влиза в Първата световна война, списанието спира да излиза. Във фондовете на библиотека „Искра“ в Казанлък се пазят първите броеве и целите течения на списание „Младина“.

Петър МАРЧЕВ