Първи ученически конкурс за журналистика организират в Стара Загора

61

Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща-музей „Гео Милев“ организират Първи национален конкурс за журналистика „Гео Милев“.

Основна тема на конкурса е „Нашият свят“. Целите на организаторите са развиване на таланта и творческото въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция, развитие на интереса на учениците към творческа дейност.

Според регламента участниците в раздел първи могат да изпращат материали в различни журналистически жанрове – репортаж, новина, бележка, интервю, есе, скица, очерк, история, както и кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар. Участието е индивидуално.

Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.

Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в разделите.

В раздела „Ученически издания“ участниците могат да представят вестници на хартиен носител – екипите участват с по 1 брой вестници, както и електронни издания (които не издават вестници) с линкове към изданията от учебната 2017/2018 година.

Критериите за оценка включват умение на участниците да откриват новината и да я отразяват, умение за подбор на събитията при създаване на журналистически текстове, умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр, единство между композиционно оформление и съдържание на изданието, свързано със спецификата на избрания жанр.

В конкурса могат да участват ученици от 6 до 12 клас в две възрастови групи: 6 – 7 и 8 – 12 клас.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески“ 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копие от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg.

В конкурса ще бъдат връчени награди за първо, второ и трето място в двата раздела, както и за първа и втора възрастова група – индивидуално и колективно участие.

Ще има и специална награда „Добрата новина“ за индивидуална публикация и специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора.

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни: трите имена на участника (за индивидуално участие), училище (извънучилищно звено), клас, телефон, e-mail; ръководител (име и телефон за контакт).

Срокът за предаване на творбите е до 10 април.

(СН)