Прокурори и следователи с писмо до ЕК заради политически натиск срещу Иван Гешев

102

Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България изпратиха съвместно становище до Европейската комисия заради безпрецедентния политически натиск, който се оказва върху членовете на ВСС и президента на РБ във връзка с избора на главен прокурор, съобщи dariknews.

Писмото е адресирано до първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и до Вела Йоурова – комисар по правосъдието, потребителите и равнопоставеност между половете.

Двете съсловни организации определят процедурата по избор на нов главен прокурор като законосъобразна, публична и прозрачна, а мнението им е аргументирано с хронологията на избора, както и с представянето на номинирания кандидат Иван Гешев в продължилото почти десет часа изслушване от Пленума на ВСС.

Следователите и прокурорите информират Европейската комисия и за събитията, които  предшестваха и съпътстват и понастоящем избора на Главен прокурор на Република България, включително и публикациите в средствата за масова информация, насочени срещу Гешев. Отбелязано е, че по тези публикации компетентните държавни органи в рамките на своята компетентност са извършили незабавно съответни проверки, при които не са били събрани данни за допуснати от Гешев нарушения на закона.

Като осъждат опитите за вмешателство в правомощията ВСС във връзка с избора на нов Главен прокурор двете професионални организации оценяват обстановката, съпътстваща неприключилия все още избор, като опит за недопустима политическа намеса и изказват своето убеждение за законността на проведената процедура.