Производители на плодове и зеленчуци поискаха райониране на обвързаното подпомагане

115
Масиви с лавандула се отглеждат в Добруджа, въпреки че етеричната култура вирее в далеч по-различни по състав почви

В рамките на днешното заседание на Областния консултативен съвет за плодове и зеленчуци в Стара Загора бе предложено да се създаде райониране при обвързаното подпомагане на плодове и зеленчуци. Целта на мярката, която представители на сектора инициират, е да бъдат намалени случаите, в които дадена култура се отглежда по места, чиито почвени дадености не предполагат нейното развитие и получаването на добър резултат. Подобен е случаят с масивите с лавандула в Добруджа, които се появиха в последните години, въпреки че eтеричната култура вирее в далеч по-различни по състав почви. Наред с това представителите на сектора са изискали държавата да намери работещ метод за доказване на продукцията, който по думите им минава през засилване на контрола. На заседанието на Областния консултативен съвет по плодове и зеленчуци присъства неговият председател Камен Касабов, Елка Бонева – директор ОД „Земеделие“, Мехмед Зейнел – ДФ „Земеделие“, Цветан Берберов – Тракийски съюз на зърнопроизводителите, както и земеделски производители от региона. С цел подобряване на сигурността и подсигуряване на инвестициите зеленчукопроизводителите настояват още да бъде удължен срокът на споразуменията за обработка на земеделска земя. Към момента нормативната база изисква договорите за наем на обработваемите площи да бъдат сключвани ежегодно. Това обаче връзва ръцете на стопаните, които имат желанието да направят по-дългосрочни инвестиции за закупуване на напоителни системи и интегрирането им в производството, както и други селскостопански дейности.

Участниците в срещата разискваха и други наболели проблеми на сектор „Плодове и зеленчуци“. Бяха разгледани и редица практики в посока на подобряване и развитие на отрасъла у нас.

Живко ИВАНОВ